Pengurus Kabupaten Sumenep

Susunan pengurus IGTKI Kabupaten Sumenep

KETUA : Misnatun.M.Pd
WAKIL : Siti Alimah.S.Pd

SEKRETARIS 1: Ach.Iskandar.S.Pd
SEKRERTARIS 2: Rahayu Ikawati. S.Pd

BENDAHARA 1: Kusmiati S.Pd
BENDAHARA 2: Sholati.S.Pd

SIE PORSENI : Tien Sukartini S.Pd

SIE HUMAS : Susiyati S.Pd.
SIE PENDIDIKAN : Sri Sumarni.S.Pd